Nieuws archief

« 1 2 3 4 5 6 »

Decreet en verzoek om herroeping

Vrijdag 13 Januari 2012 | Cor Bart
Onder "Documenten" treft u het decreet van Mgr. J.M. Punt en het verzoek om herroeping van de parochianen en sympathisanten van de Goede Raadkerk aan.

Kerstwensen uit Rome

Vrijdag 6 Januari 2012 | Cor Bart
Tientallen parochianen van de Goede Raad hebben een kerstkaart naar Rome gestuurd. Op Drie Koningen ontvingen we kerstwensen van Kardinaal Mauro Piacenza, het hoofd van de Congregatie voor de Clerus te Rome. De wens treft u aan onder "Documenten". Onderstaand een vertaling (verbeteringen altijd welkom)

In de hoop dat het licht van Christus met Kerstmis met meer warmte en emotie mag schijnen in ons hart. De zoete woorden van Jezus gericht aan een ieder van ons in het mysterieuze en verblindende boek Apocalypse:
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
(Apocalypse 3:20)

Interviews RTVNH en Radio Beverwijk

Maandag 2 Januari 2012 | Cor Bart
Onder de knop "Audio" treft u de interviews aan die naar aanleiding van het decreet door RTV-NH en Radio Beverwijk opgenomen zijn met de bewaaksters van de Goede Raad en met de persvoorlichter van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Brief van 7 dec 2011 van Congregatie voor de Curie

Dinsdag 27 December 2011 | Cor Bart
Onder "Documenten" vindt u de brief van de Congregatie voor de Clerus uit Vatikaanstad.

De brief is gedateerd 7 december. Hij is verzonden aan de Apostolische Nuntiatuur in Den Haag en door de Nuntiatuur op 22 december (post stempel) doorgezonden aan “E.P. van Rookhuizen-Kuijs Arendsweg 61 te Beverwijk”. De post kon dit adres niet vinden (staat met grote koperen cijfers op de deur van het parochiecentrum) en heeft de brief op Arendsweg 63 in de bus gedaan. De familie Mol heeft de brief vandaag aan Bets en Simon van Rookhuizen gegeven.

Dan de inhoud van de brief in het kort:
Men refereert naar de ontvangen brieven waarin we de Clerus over het besluit van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam geïnformeerd hebben.

In de brief van 10 juli hebben we het Dikasterium (apart Amt vd RK-kerk door de Paus ingesteld) verzocht de sluiting van onze kerk te beëindigen,

Na bestudering van de voorliggende stukken delen zei ons mede dat ons verzoek niet gezien kan worden als een verzoek conform het Canoniek recht omdat er nog geen bisschoppelijk decreet uitgevaardigd is. Voor dit bezwaar is het wenselijk om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen met de bevoegd geestelijk leider, conform Canon 1733 § 1. (Can. 1733 - § 1 Het is zeer wenselijk dat, telkens wanneer iemand zich door een decreet benadeeld acht, een betwisting tussen hem en de auteur van het decreet vermeden wordt, en dat tussen hen door gezamenlijk overleg gezorgd wordt voor het zoeken van een billijke oplossing, waarbij mogelijk ook gezaghebbende personen betrokken worden om te bemiddelen en de zaak te bestuderen, zodat het geschil op een geschikte wijze vermeden of opgelost wordt.) Met het verzoek om de Congregatie in Vatikaanstad op de hoogte te houden groeten zij ons.

Comité en Stichting Behoud Goede Raad zijn blij met de terugverwijzing door de Clerus naar de auteur "Oberhirt" (Mgr. J.M. Punt) van het nog niet uitgevaardigde decreet. De ondertekenaars van de brief van 10 juli 2011 verzoeken Mgr. J.M. Punt om overleg op korte termijn.

Kerstviering op 24 december om 21:00 uur

Donderdag 22 December 2011 | Cor Bart
De Kerstviering in de Goede Raadkerk, Arendsweg hoek Galgenweg, wordt dit jaar gehouden op 24 december om 21:00 uur. Let op! In De Beverwijker is een foutieve tijd opgenomen.

Het parochiebestuur van St. Eloy heeft enige dagen gelden per brief aan het College van B&W van de Gemeente Beverwijk haar bezorgdheid uitgesproken omtrent de veiligheid van de gelovigen die deelnemen aan de Kerstviering van 24 december 21:00 uur in de Goede Raadkerk. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht heeft in samenwerking met de Brandweer van Beverwijk vandaag onderzoek gedaan en ons verzekerd dat alles in orde is en de gelovigen veilig kunnen deelnemen aan de Kerstviering en andere vieringen in de Goede Raadkerk. De gebruiksvergunning is nog steeds van kracht ! De Goede Raad is veilig te gebruiken !.

Nieuwsbrief nummer 7 is uit, het Kerstnummer 2011

Zaterdag 17 December 2011 | Cor Bart
U treft de nieuwsbrief aan onder het kopje Raad en Daad.

Nieuwsbrief nummer 6 is uit.

Zondag 2 Oktober 2011 | Cor Bart
U treft de nieuwsbrief aan onder het kopje Raad en Daad.

Nieuwsbrief nummer 5 is uit

Donderdag 8 September 2011 | Cor Bart
U treft de nieuwsbrief aan onder het kopje Raad en Daad.

Brief van 10 juli 2011 aan Mgr. Mauro Piacenza

Donderdag 4 Augustus 2011 | Cor Bart
De originele versie van deze brief treft u aan onder "Downloads" "Documenten"

Nieuwsbrief OLV van Goede Raad Jaargang 1 nr. 4

Donderdag 4 Augustus 2011 | Cor Bart
Beste mensen,

Hier is er dan weer een! NIEUWSBRIEF nr. 4!

Deze keer niet zo héél veel onderwerpen, maar wél twee héél belangrijke!

Allereesrt natuurlijk onze uitnodiging voor zondag 14 augustus a.s.
Dan vieren wij Maria Hemelvaart.
We maken er weer 'n mooie viering van, wat zeker gaat lukken, want pastor Tol gaat daarin voor.
Aansluitend zullen we ons zingend in 'n Lichtprocessie begeven naar de Parochietuin, waar wij allen na afloop van de viering kunnen genieten van de koffietafel, waarbij de gastvrouwen zich van hun beste kant laten zien vwb de heerlijk eigen gebakken taarten en andere lekkernijen.

Als u nog niet op vakantie bent, en U heeft de gelegenheid,..... komt allen,
U bent van harte welkom !


En dan vermelden wij in de Nieuwsbrief in het kort over onze reis naar Rome.
Wilt u meer weten, nou, we kunnen u onder de koffie een uitgebreid verslag aanbieden, met foto's,
dat zeker de moeite waard is.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 14 augustus bij de viering aanwezig te zijn,
kunt u zich via de brief naar Rome, die wij in z'n geheel hebben geplaatst inlezen.

Maar....., wij hopen u toch allen weer graag persoonlijk te ontmoeten.

Groetend, Bets van Rookhuizen en Idolette Verkerk

U treft de brief aan onder Downloads, klik op "Raad en Daad".
« 1 2 3 4 5 6 »