Downloads: Documenten

Aantal items: 48
« 1 2 »
Inspectierapport Goede Raadkerk oktober 2015 - In opdracht van de gemeente Beverwijk heeft Monumentenwacht dit rapport opgesteld.
Beverwijk herbergt een stil geheim van de Vrouwe ! - Download de Flyer met meer informatie over de Vrouwe van alle Volkeren in de Goede Raadkerk
Schriftelijke reacties op de enquête. - Bij de enquête die gehouden werd n.a.v. het voorstel van Eloy om eerst de sleutel in te leveren en dan gesprekken over onze kapel te gaan voeren hebben 65 personen een schriftelijk toelichting gegeven. U treft alle reacties onverkort aan.
Brief Goede Raad aan parochiebestuur St. Eloy - Op 6 november 2013 heeft de geloofsgemeenschap van de Goede Raad haar antwoord aan het parochiebestuur van St. Eloy verzonden.
Brief van parochiebestuur St. Eloy aan Goede Raad. - Op 22 oktober 2013 stuurde het parochiebestuur van St. Eloy deze brief aan de geloofsgemeenschap van de Goede Raad en aan de media in Beverwijk.
Augustus 2013 reactie Apostolische Signatuur - De op 31 juli en door een misverstand op 15 augustus bij ons afgeleverde aangetekende brief van de Apostolische Signatuur met de initiële afwijzing na vooronderzoek en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen na betaling van een borgsom van € 1.550,- Er zijn vele argumenten om dit beroep binnen 10 dagen aan te tekenen.
Mei 2013 antwoord in het Nederlands vertaald - De Nederlandse vertaling van het decreet van de Congregatie voor de Clerus
Mei 2013 antwoord Congregatie voor de Clerus - Begin mei 2013 ontvingen we de afwijzing van de Congregatie voor de Clerus te Rome
26 juli 2012 brief van de Congregatie vd Clerus - Op 6 augustus ontvingen we via de Pauselijke Nuntius een eerste reactie van de Congregatie voor de Clerus te Rome. De Congregatie geeft aan meer tijd nodig te hebben om haar mening te vormen, daarnaast wacht men op antwoorden op de vragen die ze aan bisschop Mgr. J.M. Punt gesteld hebben. De Congregatie noemt 31 oktober 2012 als uiterlijke datum voor haar reactie.
Persbericht Jeroen Bakker 1 april 2012 - Jeroen Bakker presenteert in samenwerking met vele gasten zijn eerste dichtbundel "Verloren uurtjes"
Verzoek tot opschorting van het decreet - Bijgaand verzoek is heden aan de Congregatie voor de Clerus verzonden. Een kopie is verzonden aan de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. J.M. Punt
Beroepschrift aan Congregatie voor de Clerus - Dit beroepschrift op 2 februari 2012 per DHL aan de Congregatie voor de Clerus verzonden. Deze brief wordt op 3 februari vóór 12:00 uur afgeleverd. Een kopie van de brief is aan de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. J.M. Punt verzonden.
Brief van Mgr. JM Punt met handhaving decreet - Mgr. JM Punt heeft op 24 januari 2012 de brief ondertekend waarin hij aangeeft dat hij het decreet niet aanpast maar handhaaft. Wij vinden het erg jammer dat hij niet is ingegaan op onze vragen. Het Canoniek recht geeft ons het recht vragen te stellen. Ons inziens houdt dat ook in dat de ontvanger van de vragen de vragen dient te beantwoorden.
Verzoek om herroeping of verbetering. - Hier treft u het verzoek om herroeping of verbetering van het decreet aan. Dit is de uitgebreide versie met 35 ernstige vragen die wij de bisschop als auteur van het decreet gesteld hebben. Deze versie is ingediend door leden van de Stichting- en het Comité behoud en de bewaak(st)ers van de Goede Raadkerk. De verkorte versie (twee a4-tjes met 12 vragen) is door bijna 250 parochianen en sympathisanten ondertekend en op 10 januari naar het bisdom gebracht. Ruim 30 indieners van bezwaar hebben een eigen bezwaarschrift geschreven of tekst toegevoegd aan het bezwaarschrift.
Decreet van Mgr. J.M. Punt van 2 januari 2012 - Dit decreet is opgesteld op 23 november 2011 (datum uit het Word document dat we van de heer Frederiks van het bisdom op 3 januari 2012 mochten ontvangen). Mgr. Punt heeft het decreet ondertekend op 19 december 2011. Ondanks dat de Congregatie voor de Clerus reeds op 7 december 2011 haar brief aan de Nuntiatuur verstuurd heeft, hebben noch de medewerkers van het bisdom noch Mgr. Punt het decreet opgehouden of ingetrokken. Op 26 december ontvingen wij de brief uit Rome via de Nuntiatuur.
Kerstwens van Kardinaal Mauro Piacenza - Op Drie Koningen ontvingen we kerstwensen van Kardinaal Mauro Piacenza, het hoofd van de Congregatie voor de Clerus te Rome.
Brief van de Congregatie voor de Clerus - Op 2e Kerstdag ontvingen we deze brief van de Congregatie voor de Clerus uit Rome.
Brief aan de congregatie voor de Clerus - Deze brief is door de dames van Rookhuizen en Verkerk, vergezeld door cineast Roy Dames, op 14 juli jl. op het onderstaande adres overhandigd aan de secretaris van Mgr. Piacenza. Congregatie voor de Clerus T.a.v. Zijne Eminentie Mgr. Mauro Piacenza Palazzo delle Congregazione Piazzo Pio XII 3 00193 Rome
Kerstviering - 24 december 2010 21:00 uur in de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152.
Brief van het parochiebestuur 22 september 2010 - Op 22 september ontvingen de parochianen deze brief van het parochiebestuur. Omdat het parochiebestuur de pers de avond tevoren ingelicht had stond het bericht van sluiting prominent in de ochtendbladen. De brief kwam als mosterd na de maaltijd.
Brief aan Mgr. Punt bisschop van Haarlem-Amsterdam - Bijgaande brief wordt op 14 april 2010 naar het bisschopshuis aan de Nieuwe Gracht 80 te Haarlem gebracht. Vertrek van station Beverwijk om 09:36 uur. U bent van harte welkom om mee te gaan. Steun betuigen kunt u ook door het plaatsen van uw handtekeningen op de lijsten die liggen in het parochiecentrum van de Goede Raadkerk aan de Arendsweg te Beverwijk ingang Galgenweg. U kunt tot dinsdagavond 13 april tekenen.
Bezwaarschrift comité - Bijgaand bezwaarschrift is aan de Bisschop gestuurd. We wachten op reactie. Ook vele parochianen hebben hun reactie gestuurd aan de Bisschop. Ook zij dienen persoonlijk een ontvangstbevestiging en een uitnodiging voor een gesprek te ontvangen. Dit alles is gebaseerd op artikel 1732 t/m 1739 van het Canoniek recht.
Canoniek Recht, beroep tegen beslissing - In bijgaande artikelen kunt u kennis nemen van de rechten die men heeft als men bezwaar en beroep wil aantekenen tegen een besluit van de Bisschop.
Bezwaarschrift Stichting - Bijgaand bezwaarschrift is aan het Bisdom verstuurd. We wachten op reactie.
Bisschopsbrief betreffende tijdelijke sluiting - Bijgaand de integrale brief.
« 1 2 »