Downloads: Krantenartikelen

Aantal items: 13
St. Eloy Eist Goede Raadkerk weer op 22-10-2013 - Het parochiebestuur heeft haar brief van 22 oktober ook aan de media in Beverwijk gezonden. In het Dagblad Kennemerland stond bijgaand artikel.
Het wonder van Kerstmis in de Goede Raadkerk - Het parochiebestuur staat een kerstviering toe op Kerstavond 24 december om 22:30 uur. Voorganger is onze Pastoor, Pater Putman.
2008 06 17 Noord-Hollands Dagblad. - Goede Raad zamelt in via Actie Steunbeer.
2008 04 29 Advertentie De Kennemer. - S t e m G o e d e R a a d. Oproep en aanbevelingen om uw stem uit te brengen.
2008 02 06 De Kennemer: - Rijksdienst op het verkeerde been gezet.
2008 01 17 De Volkskrant: - Baken in het Landschap. Artikel van Peter de Waard.
2007 12 30 Zondag ochtendblad De Kennemer - Steun voor strijders behoud Goede Raadkerk. (klik op het artikel dan wordt het groter)
2007 12 27 Noord-Hollands Dagblad: - Verkoop de Pastorie aan de Breestraat
2007 02 28 - Noord-Hollands Dagblad: - Artikel van Annemiek Jansen over de sluiting
2007 02 28 - De Kennemer: - Artikel van Rob Toman over de sluiting.
2006 11 11 - De Goede Raad in blad van Bisdom 1 - Artikel met foto's van onze Goede Raad
2006 11 11 - De Goede Raad in blad van Bisdom 2 - Artikel met foto's van onze Goede Raad
2005 07 09 Noord-Hollands Dagblad: - Te Koop: Pastorie van de Sint Agatha