ANBI gegevens

De naam van de stichting is: Stichting tot Behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. De stichting is op 8 augustus 2006 opgericht en is gevestigd te Beverwijk.

Het ANBI en RSIN/fiscaalnummer is: 819243644
Het Kamer van Koophandel nummer is: 34254596

De contactgegevens zijn:
Postadres: Jan Pleeginhof 6, 1944 PP Beverwijk
Telefoon: 0251 - 243 000
E-mail: info@onzelievevrouwvangoederaad.nl

Kerkzaal: Wilgenhoflaan 2A Beverwijk
Telefoon: 0251 - 223 608.

Doel van de Stichting is het behouden van de geloofsgemeenschap en het complex van de OLV van Goede Raadkerk te Beverwijk.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter is de heer C.H.M. Bart
De secretaris is mevrouw B. de Goede-Stam
De penningmeester is de heer S. van Rookhuizen.
Bestuursleden F. Windijk en M.J. Kloes

Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden.

De jaarrekening 2017 en de voorgaande jaarrekeningen 2012 t/m 2016 treft u onder "documenten" aan.