ANBI gegevens

De naam van de stichting is: Stichting tot Behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk. De stichting is op 8 augustus 2006 opgericht en is gevestigd te Beverwijk.

Het ANBI en RSIN/fiscaalnummer is: 819243644
Het Kamer van Koophandel nummer is: 34254596

De contactgegevens zijn:
Postadres: Jan Pleeginhof 6, 1944 PP Beverwijk
Telefoon: 0251 - 243 000
E-mail: info@onzelievevrouwvangoederaad.nl

Het bezoekadres is
Kerkzaal: Wilgenhoflaan 2A Beverwijk
Telefoon: 0251 - 223 608.

Doel van de Stichting is het behouden van de geloofsgemeenschap en het complex van de OLV van Goede Raadkerk te Beverwijk.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2020
De Stichting ondersteunt de geloofsgemeenschap in al haar activiteiten te weten: De liturgie, Katechese, Diakonie, Ziekencommunie en Gemeenschapsopbouw.
Daarnaast voert de Stichting overleg met de eigenaar, de heer Kees Nelis, van het kerkcomplex van de O.L.V. van Goede Raad Arendsweg 57 Beverwijk. Doel van dit overleg is het behoud van het complex. De eigenaar realiseert dit jaar woningen in de bijgebouwen en heeft sinds 2017 regelmatig overleg met De Stichting om tot een multifunctionele invulling van de voormalige kerkzaal te komen met daarin een gebedsruimte, zoals door de bisschop van Haarlem opgenomen is in het koopcontract.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter is de heer C.H.M. Bart
De secretaris is de heer M.J. Kloes.
De penningmeester is de heer S. van Rookhuizen.
Bestuurslid de heer F. Windijk.

Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden.

Het verslag van de activiteiten uitgevoerd in 2019.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur 10 maal vergaderd meestal op de 1e maandag van de maand. Er zijn geen bijzondere feite te vermelden.

Gemeenschapsopbouw:
Zie voor details de Nieuwsbrieven onder "Downloads"

Ziekencommunie:

Katechese:

Diakonie:

De nieuwsbrief van de geloofsgemeenschap wordt op een kleine 1.000 adressen bezorgd. De groep die actief deelneemt aan vieringen en activiteiten bestaat uit ca. 200 mensen.

Sancta Maria heeft ons dichter bij elkaar gebracht en wordt door velen als zeer intiem ervaren. Dit is, naast de financiƫle haalbaarheid, een belangrijk punt in de afweging of een ruimte in de Goede Raadkerk realiseerbaar is. Ook de status van onze geloofsgemeenschap is hierin bepalend. De status wijkparochie binnen de noordelijke IJmond is wenselijk.

De jaarrekening 2019 en de voorgaande jaarrekeningen 2012 t/m 2018 treft u onder "documenten" aan.