Let op, 22 dec. 2018 ...... IN DE GOEDE RAADKERK

Ja u leest het goed, Zaterdagmiddag 22 december om 14:00 uur presentatie van het boek "Lang Leve de Klompenkerk" uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en geschreven door Jan Butter die al vele mooie boeken en verhalen over Beverwijk en Heemskerk geschreven heeft.

zondag 25 november 2018, 17:40 Cor Bart

Kerstviering 2017

Op de najaarsledenvergadering is besloten om de Kerstvieringen op zondag 24 december om 20:00 uur en op 25 december om 10:00 uur in het vertrouwde Sancta Maria te houden. Let op, de viering op zondagmorgen 24 december om 10:00 uur vervalt!!

In beide vieringen gaat Pastor Tol voor.

In verband met de beperkte ruimte wordt medio november aan alle leden een inschrijfformulier verstrekt waarop u aan kunt geven naar welke viering uw voorkeur uitgaat.

Heeft u zich al aangemeld als lid van onze geloofsgemeenschap?

vrijdag 27 oktober 2017, 14:26 Cor Bart

Vieringen met Kerstmis 2016.

Op de najaarsledenvergadering is met grote meerderheid besloten om de Kerstvieringen op 24 december om 21:00 uur en op 25 december om 10:00 uur in het vertrouwde Sancta Maria te houden.

In beide vieringen gaat Pastor Tol voor.

In verband met de beperkte ruimte wordt medio november aan alle leden een inschrijfformulier verstrekt waarop u aan kunt geven naar welke viering uw voorkeur uitgaat.

zaterdag 29 oktober 2016, 02:48 Cor Bart

Ledenvergadering 21 maart 2016 om 19:30 uur

Beste mensen.
Op maandagavond 21 maart om 19:30 onze 4e Ledenvergadering van de Vereniging Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.

Op deze ledenvergadering worden uiteraard het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015 en begroting 2016 van onze vereniging besproken. Het bestuur heeft nagedacht en gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wij vragen u deze avond met ons mee te denken over onze toekomst. Wij vinden dit erg belangrijk en verwachten een grote opkomst. Wilt u aangeven dat u komt op de lijst die in de koffiekamer hangt? Dan zorgen wij dat er voldoende plaats is.

zaterdag 27 februari 2016, 17:09 Cor Bart

Beverwijk herbergt een stil geheim van de Vrouwe !

In Beverwijk (Arendsweg 59) staat de 100-jarige Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk.

In 1958 is in opdracht van pastoor Vollebregt (uit Amsterdam) in de Mariakapel van deze kerk een tweetal muurschilderingen aangebracht.

Op de linkermuur is een schildering van Onze Lieve Vrouw van Fatima aangebracht en toont Maria met de drie herderskinderen.

Op de rechtermuur van de Mariakapel heeft pastoor Vollebregt in het geheim een zeer bijzondere muurschildering laten aanbrengen, namelijk van

Maria, als Vrouwe van alle Volkeren.

Deze muurschildering is de oudste muurschildering van de Vrouwe van alle Volkeren ter wereld !

Downlad de flyer via "Documenten"

maandag 25 mei 2015, 10:50 Cor Bart

Eucharistievieringen in Sancta Maria

Vervolg op het bericht van 17 februari jl.:

De emeriti G. Tol en J. van der Linden hebben uitgebreid met mgr. Punt van gedachten gewisseld. Als resultaat van dit gesprek zijn Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen onder voorwaarden toegestaan.

maandag 2 maart 2015, 11:45 Cor Bart

Bisschop verbiedt vieringen in Sancta Maria

Op 16 februari 2015 ontving de geloofsgemeenschap van de Goede Raad onderstaande mail van het bisdom.

Beste heer Bart,
De Bisschop heeft mij gevraagd u het volgende mee te delen.

De nieuwsbrief van de O.L. Vrouw van Goede Raad is de bisschop onder ogen gekomen, waarin een vieringenschema wordt aangeboden t/m zondag 29 maart a.s. De vieringen zouden gaan plaatsvinden in een voormalige kapel van het klooster Sancta Maria? Enkele emeriti priesters zouden voorgaan in een eucharistieviering, en andere vieringen zijn o.l.v. parochianen.

De Bisschop is hier zeer verbaasd over, omdat hij begrepen heeft dat de kerkruimte van de Regina Coeli door het parochiebestuur van St. Eloy aan u is aangeboden als aparte vieringplek. Als op een andere locatie gevierd wordt, is daar toestemming van de bisschop voor nodig, hetgeen in dit geval niet gegeven wordt. Het is goed mogelijk op uw nieuwe locatie bijeen te komen voor leerbijeenkomsten en sociale activiteiten. Uiteraard kan ook de rozenkrans worden gebeden, of andere vormen van gebed plaatsvinden. Het is echter niet toegestaan daar een eucharistieviering of een woord- en communieviering te houden. Bovendien is het voorgaan in laatstgenoemde vieringen gebonden aan een kerkelijke zending.

De bisschop verzoekt u dan ook met klem dit te veranderen. Aan de pastores Tol en Van der Linden zal door de bisschop in een aparte brief worden gemeld dat hij niet toestaat dat op de locatie Santa Maria de eucharistie gevierd wordt, en dus ook dat anderen daar niet voor mogen gaan in een woord- en communieviering. Voor zover de bisschop begrepen heeft, staat de Regina Coeli nog altijd tot uw beschikking om daar als gemeenschap te vieren.

Namens de bisschop en met vriendelijke groet,
Drs. E.H.A. Fennis
Kanselier

dinsdag 17 februari 2015, 13:35 Cor Bart

Kerstviering 24 december 22:00 uur.

Op woensdagavond 24 december om 22:00 uur gaat pastor G. Tol voor in de laatste Kerstviering in het bijna 100-jarige bestaan van de Goede Raadkerk, Arendsweg 59 te Beverwijk.

De dienst in de sfeervol verlichte kerk wordt opgeluisterd door het koor Sound of Life onder leiding van dirigente Titia Mijnen.

Na afloop kunt u napraten onder het genot van een glas Gl├╝hwein of een beker warme chocolademelk.

Hartelijke groet
namens de geloofsgemeenschap van de Goede Raad,
Cor Bart

dinsdag 16 december 2014, 12:02 Cor Bart

Kort Geding Eloy versus OLV van Goede Raad

Woensdag 26 november wordt om 11:00 uur het Kort Geding gehouden bij de rechtbank aan de Jansstraat 81 te Haarlem. Om 10:00 uur vertrekken wij met een bus vanaf kerkplein van de kerk aan de Arendsweg 57 hoek Galgenweg. U kunt zich aanmelden op 0251 243 000.

Het was een goed gesprek vanavond met Eloy maar we hebben geen overeenstemming kunnen bereiken. Het Kort Geding gaat door.

Dit bericht is laatst gewijzigd om 21:52 uur.

dinsdag 25 november 2014, 15:09 Cor Bart