Kerstviering 2011 én 2017 met pastor Tol te volgen op YouTube.

Beste mensen,

Ten eerste deze mededeling:
Het bestuur heeft in samenspraak met de pastoraatsgroep besloten om de vieringen in Sancta Maria tot en met 17 januari 2021 op te schorten. Wij vinden het niet verantwoord om u naar Sancta Maria te laten komen waarbij iedereen de kans loopt om besmet te worden nu er zo ontzettend veel mensen in Nederland en in onze omgeving besmet zijn. Wij begrijpen uw teleurstelling maar wij zijn van mening dat wij de zo vaak uitgesproken wens "Een gezond 2021" alleen op deze manier inhoud geven.

Ten tweede, de Kerstvieringen 2011 in de Goede Raadkerk en 2017 in Sancta Maria.
De volledige Eucharistieviering van 24 december 2017 in Sancta Maria waarin pastor Gerard Tol voorging, die onlangs op 29 oktober 2020 op 91-jarige leeftijd overleed, vindt u als u op deze regel klikt: https://www.youtube.com/channel/UCNCUaVyQwQUePupokd1PvnA

U kunt het boekje ook downloaden of op uw scherm lezen als u op onderstaande regel klikt.
https://onzelievevrouwvangoederaad.nl/uploads/assets/20201225%20Boekje%201e%20Kerstdag%202017naar2020.pdf
De video van de viering start bij het Welkomstwoord van pastor Tol op pagina 5 van het boekje.

Als u 2 maal internet op uw PC opent dan kunt u, door het beeld te verkleinen, YouTube links op het beeldscherm zetten en het boekje rechts daarvan. Door met de muis op het boekje te gaan staan kunt u de tekst volgen door te scrollen. Zo kunt u de tekst volgen terwijl de video afgespeeld wordt.

Een compilatie van de Kerstviering 2011, samengesteld door cineast Roy Dames, treft aan op YouTube via deze link: https://youtu.be/VFEkntUD7qM
Pastor Tol vertelt bij het openingwoord dat hij "in de rats gezeten heeft bij de telefoon" Daarmee verwijst hij naar het feit dat de bisschop van Haarlem hem mogelijk het voorgaan op Kerstavond 2011 in de gesloten GoedeRaadkerk zou verbieden. In januari 2012 werd ik op het matje geroepen bij Deken Cassee die mij names de bisschop moest vertellen dat H. Missen opdragen in de GoedeRaadkerk echt niet kon. Wij zijn blijven vieren totdat wij er in februari 2015 door de rechter werden uitgezet.

De compilatie van de Kerstviering 2011 wordt op DVD gezet. Heeft u interesse mail dat dan aan info@onzelievevrouwvangoederaad.nl

Lukt het u niet de beelden te bekijken, heeft u wat advies nodig, aarzel niet en bel mij op 0251 - 243 000.

Een reactie van u in het gastenboek wordt door Roy en ons op prijs gesteld.

Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar gewenst
namens bestuur, pastoraatsgroep en alle medewerk(st)ers.
Cor Bart en Roy Dames.

Contact:
Telefoon: 0251 - 243 000
E-mail: info@onzelievevrouwvangoederaad.nl

vrijdag 18 december 2020, 15:30 Cor Bart

Zondag 14 juni 2020, Sancta Maria na 3 maanden sluiting weer geopend voor vieringen.

Als gevolg van de Corona-maatregelen was het noodzakelijk om Sancta Maria op zaterdag 14 maart 2020 te sluiten voor alle activiteiten. Op 14 juni 2020 wordt Sancta Maria weer in gebruik genomen, uitsluitend voor vieringen op zondag en indien er een voorganger is op woensdag. Aanvangstijd zoals vanouds 10:00 uur. In de eerste week van juni 2020 wordt Nieuwsbrief jaargang 10 nr. 2 uitgebracht waarin u alle bijzonderheden aantreft.

Let op! Voor deelname aan de vieringen dient u zicht telefonisch aan te melden. Dit kan uitsluitend via het telefoonnumer van Cor Bart, 0251 - 243 000. Het maximum aantal deelnemers aan de vieringen is deze maand, en blijft de komende maanden, gesteld op 30. Bij ruimere belangstelling wordt een rooster opgesteld zodat iedereen regelmatig een viering kan bijwonen.

Wanneer andere activiteiten weer mogelijk zijn hangt af van het moment waarop de 1,5 meter maatschappij niet langer noodzakelijk is.

zaterdag 30 mei 2020, 14:23 Cor Bart

Let op, 22 dec. 2018 ...... IN DE GOEDE RAADKERK

Ja u leest het goed, Zaterdagmiddag 22 december om 14:00 uur presentatie van het boek "Lang Leve de Klompenkerk" uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en geschreven door Jan Butter die al vele mooie boeken en verhalen over Beverwijk en Heemskerk geschreven heeft.

zondag 25 november 2018, 17:40 Cor Bart

Kerstviering 2017

Op de najaarsledenvergadering is besloten om de Kerstvieringen op zondag 24 december om 20:00 uur en op 25 december om 10:00 uur in het vertrouwde Sancta Maria te houden. Let op, de viering op zondagmorgen 24 december om 10:00 uur vervalt!!

In beide vieringen gaat Pastor Tol voor.

In verband met de beperkte ruimte wordt medio november aan alle leden een inschrijfformulier verstrekt waarop u aan kunt geven naar welke viering uw voorkeur uitgaat.

Heeft u zich al aangemeld als lid van onze geloofsgemeenschap?

vrijdag 27 oktober 2017, 14:26 Cor Bart

Vieringen met Kerstmis 2016.

Op de najaarsledenvergadering is met grote meerderheid besloten om de Kerstvieringen op 24 december om 21:00 uur en op 25 december om 10:00 uur in het vertrouwde Sancta Maria te houden.

In beide vieringen gaat Pastor Tol voor.

In verband met de beperkte ruimte wordt medio november aan alle leden een inschrijfformulier verstrekt waarop u aan kunt geven naar welke viering uw voorkeur uitgaat.

zaterdag 29 oktober 2016, 02:48 Cor Bart

Ledenvergadering 21 maart 2016 om 19:30 uur

Beste mensen.
Op maandagavond 21 maart om 19:30 onze 4e Ledenvergadering van de Vereniging Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.

Op deze ledenvergadering worden uiteraard het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015 en begroting 2016 van onze vereniging besproken. Het bestuur heeft nagedacht en gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wij vragen u deze avond met ons mee te denken over onze toekomst. Wij vinden dit erg belangrijk en verwachten een grote opkomst. Wilt u aangeven dat u komt op de lijst die in de koffiekamer hangt? Dan zorgen wij dat er voldoende plaats is.

zaterdag 27 februari 2016, 17:09 Cor Bart

Beverwijk herbergt een stil geheim van de Vrouwe !

In Beverwijk (Arendsweg 59) staat de 100-jarige Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk.

In 1958 is in opdracht van pastoor Vollebregt (uit Amsterdam) in de Mariakapel van deze kerk een tweetal muurschilderingen aangebracht.

Op de linkermuur is een schildering van Onze Lieve Vrouw van Fatima aangebracht en toont Maria met de drie herderskinderen.

Op de rechtermuur van de Mariakapel heeft pastoor Vollebregt in het geheim een zeer bijzondere muurschildering laten aanbrengen, namelijk van

Maria, als Vrouwe van alle Volkeren.

Deze muurschildering is de oudste muurschildering van de Vrouwe van alle Volkeren ter wereld !

Downlad de flyer via "Documenten"

maandag 25 mei 2015, 10:50 Cor Bart

Eucharistievieringen in Sancta Maria

Vervolg op het bericht van 17 februari jl.:

De emeriti G. Tol en J. van der Linden hebben uitgebreid met mgr. Punt van gedachten gewisseld. Als resultaat van dit gesprek zijn Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen onder voorwaarden toegestaan.

maandag 2 maart 2015, 11:45 Cor Bart

Bisschop verbiedt vieringen in Sancta Maria

Op 16 februari 2015 ontving de geloofsgemeenschap van de Goede Raad onderstaande mail van het bisdom.

Beste heer Bart,
De Bisschop heeft mij gevraagd u het volgende mee te delen.

De nieuwsbrief van de O.L. Vrouw van Goede Raad is de bisschop onder ogen gekomen, waarin een vieringenschema wordt aangeboden t/m zondag 29 maart a.s. De vieringen zouden gaan plaatsvinden in een voormalige kapel van het klooster Sancta Maria? Enkele emeriti priesters zouden voorgaan in een eucharistieviering, en andere vieringen zijn o.l.v. parochianen.

De Bisschop is hier zeer verbaasd over, omdat hij begrepen heeft dat de kerkruimte van de Regina Coeli door het parochiebestuur van St. Eloy aan u is aangeboden als aparte vieringplek. Als op een andere locatie gevierd wordt, is daar toestemming van de bisschop voor nodig, hetgeen in dit geval niet gegeven wordt. Het is goed mogelijk op uw nieuwe locatie bijeen te komen voor leerbijeenkomsten en sociale activiteiten. Uiteraard kan ook de rozenkrans worden gebeden, of andere vormen van gebed plaatsvinden. Het is echter niet toegestaan daar een eucharistieviering of een woord- en communieviering te houden. Bovendien is het voorgaan in laatstgenoemde vieringen gebonden aan een kerkelijke zending.

De bisschop verzoekt u dan ook met klem dit te veranderen. Aan de pastores Tol en Van der Linden zal door de bisschop in een aparte brief worden gemeld dat hij niet toestaat dat op de locatie Santa Maria de eucharistie gevierd wordt, en dus ook dat anderen daar niet voor mogen gaan in een woord- en communieviering. Voor zover de bisschop begrepen heeft, staat de Regina Coeli nog altijd tot uw beschikking om daar als gemeenschap te vieren.

Namens de bisschop en met vriendelijke groet,
Drs. E.H.A. Fennis
Kanselier

dinsdag 17 februari 2015, 13:35 Cor Bart

Kerstviering 24 december 22:00 uur.

Op woensdagavond 24 december om 22:00 uur gaat pastor G. Tol voor in de laatste Kerstviering in het bijna 100-jarige bestaan van de Goede Raadkerk, Arendsweg 59 te Beverwijk.

De dienst in de sfeervol verlichte kerk wordt opgeluisterd door het koor Sound of Life onder leiding van dirigente Titia Mijnen.

Na afloop kunt u napraten onder het genot van een glas Glühwein of een beker warme chocolademelk.

Hartelijke groet
namens de geloofsgemeenschap van de Goede Raad,
Cor Bart

dinsdag 16 december 2014, 12:02 Cor Bart