Gastenboek

Het plaatsen van nieuwe gastenboekberichten is tijdelijk uitgeschakeld

Grafschennis.

Het bericht van Bert bevat een onnauwkeurigheid. Ruim dertig moet zijn ongeveer 20, maar dit was niet juist opgegeven aan de politie.
Dat een grafzerk door een raaam van een kerk in de omgeving is gegooid klopt, maar die
was niet afkomstig van onze begraafplaats. Deze zerk was afkomstig van Nederlands Hervormde kerk (Wijkertoren) en aldaar door een raam gegooid.

10 July 2006 23:29 Simon van Rookhuizen

Onbekenden vernielen tientallen grafzerken

BEVERWIJK - Onbekenden hebben dit weekeinde op een begraafplaats in Beverwijk ruim dertig grafzerken vernield. De politie vermoedt dat jongeren 's nachts de begraafplaats op zijn gegaan en de graven hebben stukgeslagen en omgeduwd, aldus een woordvoerder maandag.

De ingang van het voorportaal van een kerk in de omgeving werd met een grafzerk afkomstig van de begraafplaats aan de Galgenweg ingegooid.


..zucht :S

10 July 2006 11:59 Bert

Gaat het alleen om geld?
Nee, grafieken vertellen niet de waarheid, maar wel de cijfers van alle parochies.
Zijn die er niet? Hoe maakt men dan dat "lijnenspel?
Alleen zo kun je echt bestaande toestanden verdoezelen.
Bewuste tactiek!

9 July 2006 11:26 J. Baltes

Ik wil de iniatiefnemers van harte ondersteunen voor het behoud voor een stuk monumentaal Beverwijk. Ben zelf niet kerks, maar zou het zeer betreuren als deze kerk gesloopt zou worden of verminkt. Er is al zoveel prachtige plekjes in Beverwijk verminkt. Natuurlijk kan niet alles bij het oude blijven, maar sommige dingen zijn we verplicht door te geven aan de volgende generatie. J. van der Linden - Archivist bij de gemeente Beverwijk.

25 June 2006 10:38 J. van der Linden

Op verzoek van mevrouw Louwe-Zweep, weduwe van de organist, plaats ik dit stukje op deze site.

Geacht bestuur van St. Eloy.

Wij willen protesteren tegen het sluiten van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.
Het is niet te accepteren, dat U een kerk sluit om een pastorie in stand te houden.
Een kerk wordt door veel mensen gebruikt, terwijl een pastorie maar door enkele mensen.
Onze pastorie is toch ook goed!! En daar is voldoende woonruimte en die is ook goed bewoonbaar.

Namens de dames van de bridgeclub.

(Louwe, Verhooff, Paus, Duyker, Mauwen, Hoogeboom, van Langen, Noordermeer, Fortuyn en Kuper)

24 June 2006 22:15 Simon van Rookhuizen

"GEMENGDE GEVOELENS??"

Deze kop boven het krantenartikel in het Dagblad Kennemerland van hedenmorgen wekt een verkeerde indruk.
Het merendeel van de aanwezigen was kwaad en verontwaardigd omdat niet (voor het comité "weer" niet) duidelijk gemaakt werd waarom afstoting van de gebouwen/tuin en opheffing van de geloofsgemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad noodzakelijk wordt geacht door een tiental personen, waarvan de meeste geen binding met onze gemeenschap hebben; waarom er ook geen overleg heeft plaats gevonden met haar wijkparochiebestuur, haar vrijwilligers en haar parochianen. Hoe kwaad men wel was bleek uit het feit, dat tijdens het afsluitende woord van de voorzitter, veel mensen hem de rug toekeerden en de kerk vroegtijdig verlieten.

De insteek van de avond zou geweest zijn: de pijn/emoties delen. Onzin!! In dat geval was de huiskamer groot genoeg geweest. De avond ervoor was het comité nog door Eloy de indruk gegeven, dat voldoende cijfermatige onderbouwing gegeven zou worden. Een onderbouwing, die ons op 30 mei toegezegd was, maar deze belofte werd toen niet gestand gedaan omdat het comité het in zijn hoofd gehaald had om in het weekend daarvoor een enquête rond te sturen en een brief met vragen te sturen, een brief die ook nog steeds niet beantwoord is.

Met het comité (een stichting in oprichting) wil men niet praten, wel met de wijkparochieraad. Deze raad bestaat uit 6 personen: de pastoor en de voorzitter, die beiden ook een Eloypet op hebben, de eerste is zelfs voorzitter van Eloy; de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een algemeen bestuurslid, die alle vier tevens comitélid zijn. De penningmeester, ondergetekende, is zelfs voorzitter van dit comité. Begrijpelijk, dat dit een betere gesprekspartner is voor Eloy, gezien de samenstelling en de loyaliteit ten opzichte van Eloy, die van de andere vier verwacht wordt. Dit laatste is natuurlijk uiterst moeilijk, omdat dit viertal ook overdonderd werd op 18 april jl., ook nergens in gekend is en ook nog steeds niet die informatie heeft ontvangen waarom gevraagd is.

10 Jaar geleden werd Eloy opgericht met de steun van onze geloofsgemeenschap met het doel het instandhouden van de 5 geloofsgemeenschappen. Dat doel is compleet veranderd door het huidige bestuur in: het vormen van 1 geloofsgemeenschap.

De inzet zou zijn de Goede Raad dit jaar te laten doordraaien. Weer zo'n kreet waar je niets aan hebt. Waarom niet hij blijft definitief open tot 31 december 2006. Nee, als het de heren beter uitkomt kan het ook eerder zijn, want het was tenslotte maar een "inzet".
In die periode kan het nieuws bezinken. U begrijpt natuurlijk de bedoeling, die hier achter zit: dan zijn de scherpe kantjes eraf, de mensen worden het zat en zijn niet zo strijdbaar meer en dan verloopt het opheffingsproces makkelijker.

Eén positief punt was er wel die avond. De vraag of Eloy het principebesluit zou terugdraaien als het comité voldoende goede argumenten zou aanvoeren, werd met ja beantwoord door de vice-voorzitter van Eloy.
De daarop volgende vraag werd echter niet positief beantwoord. Deze vraag was of Eloy haar activiteiten om tot sluiting te komen tijdelijk zou willen stopzetten, dus gesprekken met de gemeente en de projectontwikkelaar tijdelijk stop te zetten. Nee, die gaan gewoon door.

Als voorzitter van het comité zeg ik U, dat wij alles in het werk zullen stellen om onze geloofsgemeenschap en ook ons "huis" voor de toekomst te behouden. Het liefst doen wij dit met Eloy, maar als het niet anders kan dan maar zonder.

24 June 2006 18:48 Simon van Rookhuizen

Gisteravond de bijeenkomst in de `Goede Raad` kerk bezocht. Wat een vertoning!
Onfatsoenlijk, om te kopmen met schema`s en niet met cijfers en feiten. Over vergrijzing te spreken: Mijn 2 kinderen en 5 kleinkinderen zijn fervente bezoekers van de kerkgebouwen, ik veel minder. Er is al zoveel kapotgemaakt.
Om te durven spreken over straatvechten, hoe heet de onverhoedse aanval die het bestuur (onbedoeld - -) deed? Zo ga je niet met mede-gelovigen om. Arrogantie ten top.

23 June 2006 13:14 J. Baltes

Wanneer U iets schrijft in dit gastenboek ,schrif dan met uw volledeige naam,wij communiceren met open vizier ,dus met voor en achternaam ,dat is de juiste communicatie .Ik weet wel dat is natuuirlijk nog iets wat men bij het St Eloybestuur nog moet leren.Maar ja achterkamertjes politiek wordt nu eenmaal niet allen bij de poltieke partijen gespeeld maar ook in kerkelijke kring.En zeker wanneer je een opleiding heb genoten op de tegenwoordige instituten ,tot meerdere glorie van zich zelf ,ook wel genaamd de witte boorden mentaliteit .
Mijn naam is dus Frans Magdelijns.

19 June 2006 19:57 Fr.Magdelijns

blijf van die kerk af...er zijn nog mgelijkheden zat...

17 June 2006 14:03 h. out

Hoe loopt een gemeenschap leeg: als ze leeggeplukt worden en geld belangrijker is dan samen een hechte genmeenschap vormen.
Het leeglopen van kerken: daar werken de hebzuchtige `mede`- gelovigen(?) aan mee.
De geschiedenis herhaalt zich!
Kerkbalans is dus nu verder uit den boze.
Maar eerlijk gezegd was het te verwachten, rekening houdend met het feit, dat de een zich mag verrijkewn ten koste van `goed`gelovigen.
Waarom mag de zo extreme Apostelkerk, zich buiten schot houden. Als de drie parochies samen waren gevoegd . . . Dat heeft mij altijd bezig gehouden. Alle kerken van Beverwijk zijn mijn parochiekerk geweest en ik ben getrouwd in de St. Jozefkerk in Velsen-noord. Maar de enige parochiegemeenschap, die van zich heeft laten horen ooit is de O.L.V. van Goede Raad. Overe betrokkenheid gesproken.
Wil dwe `deken`op stand gaan wonen?
en hoe kan het gebeuren dat een besluit als deze bij DONDERSLAG genomen kan worden. Had de Goede Raad zich maar niet aangesloten bij St. Eloy.

9 June 2006 15:33 J. Baltes