Gastenboek

Het plaatsen van nieuwe gastenboekberichten is tijdelijk uitgeschakeld

Begin jaren '80 heeft in Heemskerk de Laurentiuskerk zgn. Toren Obligaties verkocht om de restauratie van de kerktoren te kunnen bekostigen. Is dit ook niet een optie voor het parochiebestuur St. Eloy om de OLV van Goeder Raad te behouden? ... of zeg ik iets doms nu?

1 June 2006 01:28 Arie

Voor zover ik het uit de media heb begrepen zijn de kosten van onderhoud/restauratie van het kerkcomplex O.L.V. van Goede Raad door het parochiebestuur Sint Eloy geraamd op totaal 3,3 miljoen euro.
Behoud van het voornoemde kerkcomplex zal derhalve -binnen afzienbare tijd- een dergelijk financieel offer vereisen. De vraag is nu of de parochie van deze kerk voldoende financiële middelen kan vrijmaken om de kerk in oude glorie te herstellen.
Los van emotie, staat of valt deze actie met de vraag of het comité er in slaagt een gedegen financieel haalbaarheidsonderzoek te verrichten met als resultante een korte en (middel)lange liquiditeitsbegroting voor de komende jaren, een en ander gebaseerd op de geprognosticeerde ontwikkeling het aantal parochianen en de van hen (en uit andere bronnen) verkegen financiële middelen.
Wellicht kan daarna (tezamen met het Eloy-bestuur) nogmaals worden gekeken naar de allocatie van huidige en toekomstige financiële stromen over de residerende kerkparochies binnen Eloy.

31 May 2006 21:50 Fred van Vianen

BLIJF !!!!!!

29 May 2006 18:37 Some

Als eenvoudige parochiaan en vrijwilliger ben ik heel erg geschrokken wat St.Eloy met de goeden Raad wil gaan doen. Duizenden keren ben ik naar de Goeden Raad geweest. Ik heb hier alles liggen wat aan mijn hart ligt.
Mijn vader ligt begraven op het kerkhof.Heel regelmatig kom ik bij zijn graf.En nu zal dit afgenomen worden met een pennestreek!!!!!
Ik sta volledig achter het Comite tot behoud van de Goeden Raad.

28 May 2006 21:19 Tinus Kloes

Voor een mooie website met foto's van onze kerk
zie: http://noordhollandchurches.tripod.com/beverwijkolv.html

23 May 2006 23:27 Cor Bart

De parochianen zijn geschokt met het bericht dat de Goede Raad kerk met zijn gebouwen verkocht gaat worden omdat het financiële plaatje van de penningmeester St Eloy aangeeft dat er een groot tekort is t.b.v van de kosten van de St Agathawijkparochie
anders niet te dekken valt.
Het bestuur van St Eloy is meegegaan met de prognose die de penningmeester op tafel heeft gelegd met zijn haalbaarheid visie dat de het voor de komende generaties een onmogelijkheid is die kosten van nu op te brengen.Daarnaast speelt het pastorale gedeelte ook zijn spel mee op de huilende notenbalk.Het St Eloy heeft als een stel slappe ja knikker maar bepaald dat enigste optie om de Goede Raad met zijn bijgebouwen in de verkoop te doen en het bedrag hieruit verkregen tot dekking te gebruiken voor de verplichtingen die aangegaan zijn in de afgelopen jaren en voor de toekomstige jaren.
Het St Eloy heeft geen onderzoek gedaan of het mogelijk was het financiële plaatje te doen stijgen.
Waarom heeft het St Eloy bestuur haar bezorgdheid niet uitgesproken t.o.zijn Wijk Parochies in het bijzonder de Wijk Parochie van de Goede Raad.
Dat komt omdat het St Eloy bestuur autonoom wil besturen en zij denken dat ze goed zitten met de huidige bestuurders.
Als parochiaan heb ik het recht om te zeggen .Het bestuur heeft zijn werk niet goed gedaan stel Uw functie beschikbaar en stel nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht.
Ook op het pastorale vlak ligt dit niet goed.
Het oor leggen bij de vrijwilligers is voor U als bestuur schijnbaar een moelijke zaak.
Nu kunt U wel zeggen wij moeten elkaar vast houden en blijven staan voor de kerk van God.Maar zeg ons nu eens zelf ,wat doet U daar aan.Als oud parochiebestuurder van de Regina Caeli maak ik dit voor de 2de keer mee.Ook toen werd er door de H.H.Geestelijken vanuit Haarlem of vanuit het Dekenaat geen enkel bemoediging uitgesproken dan zijn de HEREN ver weg.Zo ook nu .Naar vrijwilligers wordt niet geluisterd.Ze kunnen wanneer het voor hun kerk [gebouw] gaat met spontane ideën komen ,maar vele zaken worden de grond ingeboord door dat het niet liturgisch etc verantwoord is.
Het bestuur heeft kennis genomen van de vele blauwdrukken die onder het voorzitterschap van de Heer Groensmit gemaakt zijn,binnen de samenwerkingscommissie,waarin samenwerking zouden moeten plaats vinden van onderaf,dit tot glorie van een bloeiend gemeenschap [szin].De kerkeleiding klacht over minder kerkbezoekers ,is er wel eens een onderzoek geweest hoe dit komt?
DE GOEDE RAAD KERK is GESCHIEDENIS.....
Over het middenpad van deze kerk hebben onze ouders en voorouders gelopen,zij waren de kerk trouw ,zij maakten de geschiedenis waarvan wij nog steeds de vruchten plukken.Je moet wel een blind paard zijn om dit alles niet in te zien,dat de geschiedenis van Wijk aan Zee en Duin en Beverwijk hier ligt.Vele van onze voorouders hebben hun laatste rustplaats gevonden op het Kerkhof achter de kerk.
Als Pastoor Dresmé het goed bedoelt met zijn parochianen dan vecht hij mee mnet zijn vrijwilligers voor het behoud van dit gebouwen complex en gaat hij inzien dat hij nu fout maar ook erg fout bezig is.Dat hij hierdoor zijn pastorale funktie in discrediet brengt en dat hierdoor zijn geloofwaardigheid verspeelt.Dat is dan zijn voorland bij de onttrekking van de Eredienst van de Goede Raad
Er is nu nog een mogelijkheid voor St Eloy bestuur PRAAT met het comité.
HET IS NOG NIET TE LAAT.

20 May 2006 17:05 Frans Magdelijns

Als vroegere 'jongen van de Goede Raad', oud-vice voorzitter van Sint Eloy en actief betrokken bij de wijkparochie Sint Odulphus wil graag toelichten waarom de strijd van de Goede Raad zo belangrijk is:
Nog niet zo lang geleden noemden onze pastores ons liever 'medeverantwoordelijken' dan 'vrijwilligers'. Het tij lijkt gekeerd, niks medeverantwoordelijk, het wordt ergens centraal wel uitgemaakt. Die ommekeer mogen we niet laten gebeuren. Daarom is het zo belangrijk dat de stem van de geloofsgemeenschap zelf wordt gehoord!
Een tweede punt waarom de strijd belangrijk is: in het huis van de Vader zijn vele kamers, geloofsleven kent vele vormen. De eenheidsworst die nu dreigt te ontstaan is een verarming. De bekommernis van de pastoraal zou zich allereerst moeten richten op degenen, die zich aan de rand van de kerk bevinden. De goede Herder maakt zich meer zorgen over die schaapjes dan over de trouwe kudde. Dit vraagt nieuwe wegen en vormen van gelovig bijeen zijn.
Een derde punt: het huidige beleid is doortrokken van pessimisme, het gaat als maar over zaken die niet meer kunnen. Het hoofd wordt in de schoot gelegd. De kerken lopen leeg, maar ik zou zeggen: doe er dan wat aan! We weten dat er grote behoefte is aan spiritualiteit en dat veel mensen zoekende zijn. Aan mensen zoals wij, die actief en strijdbaar zijn wordt vaak gezegd, dat we een achterhoedegevecht voeren (zelfs door onze eigen bestuurders!) Maar het omgekeerde is waar: het is een voorhoedegevecht!
Daarom Goede Raad: succes in de strijd!

19 May 2006 21:45 Jan de Wildt

Ik ben heel blij dat ik in zo'n geweldig comité zit. We zullen er alles aan doen om onze parochie te behouden en zullen ons niet in de lure laten liggen door mensen met 2 gezichten, wat soms best moeilijk is. We zijn een goed team en samen gesterkt door ons geloof komen wij heel ver, dat weet ik zeker. Cor, bedankt voor deze prachtige site.

19 May 2006 12:19 Gerda Koedijk

Dit is het tweede bericht
Mijn gezonde verstand zegt mij waarom deze geloofsgemeenschap opdoeken met een volledige accomodatie om je lippen van af te likken. Moeten wij buiten onze schuld verdwijnen om de schuld van andere te betalen. God het is toch niet waar!!

19 May 2006 08:46 Bets van Rookhuizen

Dit is het eerste bericht in het gastenboek van www.onzelievevrouwvangoederaad.nl Ik feliciteer het comité tot instandhouding van de geloofsgemeenschap en de kerk van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad met deze website en hoop dat deze website een positieve bijdrage kan leveren om het Parochiebestuur van St. Eloy op andere gedachten te brengen. De Onze Lieve Vrouw van Goede Raad moet behouden blijven voor haar Parochianen (!)
Door instandhouding van het kerkgebouw voor de eredienst zal onze geloofsgemeenschap in stand gehouden kunnen worden. Onttrekking van dit gebouw aan de eredienst zal de teloorgang van onze geloofsgemeenschap bevorderen. (!)

Parochianen en Sympathysanten van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, verenigt U. Kom op voor het behoud van Uw kerk. Spreek uw mening uit in dit Gastenboek.

19 May 2006 01:26 Cor Bart