Machtiging ad Stichting tot Behoud vd Goede Raad.

Onder "Downloads" "Documenten" vindt u de machtiging aan de Stichting tot Behoud van de Goede Raadkerk om in september het door u ingevulde bedrag over te schrijven naar het rekening nummer van De Stichting alléén indien de Bisschop besloten heeft de Goede Raadkerk open te houden voor de Eredienst.

De machtiging kunt u inleveren bij één van de genoemde adressen. Dit zijn de adressen van de leden van het Comité tot behoud van de Goede Raad.
Per post kunt u de machtiging terugsturen aan:
S. van Rookhuizen
Vinkenbaan 3
1943 MD Beverwijk