De onbekende foto's van de glazen pui en meer

Als u op ......"Documenten"..... klikt treft u daar de brochure met het TRANSFORMATIEVOORSTEL aan met de foto's die de heer Leek van Wonen op Maat zegt niet te kennen. Deze foto's zijn gescanned uit de a3-brochure die op 18 januari aan de leden van de herbestemmingscommissie zijn uitgedeeld. De niets aan duidelijkheid overlatende e-mail van de heer Kunst van Lokhorst treft u hier ook aan.

Daaronder treft u de brief van Mevr. van Rookhuizen en het antwoord van de heer Frederiks van het Bisdom aan.