St. Eloy verwijt het Comité en de Stichting

Het onderstaande artikel wordt door het parochiebestuur van St. Eloy in de uitgave van maart 2008 opgenomen. Of het Comité en de Stichting iets te verwijten valt dat mag u zelf lezen. De gewraakte passage treft u aan op blz. 6 van "Raad en Daad" nr 1. U vindt dit blad onder "Downloads" "Raad en Daad"

ONS NIEUWE PAROCHIEBLAD
Het parochiebestuur van St. Eloy heeft met bewondering en dankbaarheid gezien dat vrijwilligers van alle kerklocaties een gezamenlijk parochieblad tot stand hebben gebracht. Dit is een nieuwe stap in de groei naar eenheid die we als Eloy met elkaar doormaken.

Het is niet vanzelf gegaan. Maar vrijwilligers van de redacties van de vijf vroegere wijkparochies hebben de handen ineengeslagen en na zorgvuldig overleg is dit resultaat bereikt. Hiervoor wil het bestuur hen zeer bedanken en hen ook succes wensen bij hun verdere inspanningen om voor alle parochianen van St. Eloy een parochieblad te maken dat ons samenbindt en alle informatie bevat die we willen weten.

De parochianen van de Goede Raadkerk werden helaas bedacht met een schaduwuitgave van het Comité en de Stichting tot behoud Goede Raad. Uitdrukkelijk wordt daarin gesteld dat het géén parochieblad is, maar een eigen uitgave. Opmerkelijk is dan wel dat de inhoud van dit blad voor een deel bestaat uit alle rubrieken van de vroegere “Raadsaam”.
Het bestuur weet ook dat de redactie herhaaldelijk gevraagd heeft naar de kopij van de Goede Raad, maar als antwoord kreeg dat er nog geen kopij was.

Het bestuur vindt het jammer dat het Comité en de Stichting hun actie voor het Behoud van de Goede Raad op deze manier meent te moeten voeren. Ook heel jammer is het dat een aantal vrijwilligers (die als vrijwilliger van de Goede Raad ook vrijwilliger zijn van de parochie St. Eloy) op deze manier ingaan tegen het beleid dat in goed overleg is vastgesteld in onze parochie.

Zo roept men in dit blad bijv. op tot het niet geven aan de collectes en ook niet aan de actie Kerkbalans omdat de gelden dan naar St. Eloy gaan en niet naar de eigen locatie.
Daarbij wordt over het hoofd gezien dat de normale betalingen voor energie, salarissen voor de voorgangers, drukwerk, telefoon, belastingen, maar ook onderhoud om de veiligheid te waarborgen, gewoon doorgaan voor de locatie Goede Raad.

Erger nog vinden we dat dit blad weer bijdraagt aan de verwarring onder de parochianen en weer valse hoop oproept dat de kerk open zal blijven als gebouw waarin gevierd wordt.

We betreuren ook dat in deze uitgave van Comité en Stichting de toon van negativisme zo aanwezig is. Wij vragen ons af of de samenstellers zich realiseren dat ze de parochianen, onze pastores en vele vrijwilligers onrecht aandoen.

Berty Post, secretaris van het parochiebestuur St. Eloy