START van de ACTIE STEUNBEER.

Op zondag 22 Juni 2008 is de Actie Steunbeer van Start gegaan met als doel de 50% eigenbijdrage bij elkaar te brengen die nodig is om subsidie aan te vragen bij de Provincie Noord-Holland voor uitvoering van het door Monumentenwacht opgestelde onderhoudsplan voor de Goede Raadkerk.

U leest hier meer over in Raad & Daad nr. 3 die u aantreft onder "Downloads" "Raad en Daad" en in het krantenartikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 17 juni 2008.

Machtigingsformulieren kunt u downloaden van deze website. U vindt ze onder "Documenten".

De toespraak die de voorzitter van de Stichting tot Behoud hield treft u ook onder "Documenten" aan.