Brief van de Bisschop.

Vandaag, zondag 7 februari 2010, is een brief van Bisschop Mgr. J.M. Punt in de Goede Raadkerk voorgelezen. U kunt de brief nalezen onder "documenten" in PDF of in JPG.

Mocht u willen bijdragen aan de parochie van St. Eloy dan kunt u gebuik maken van de acceptgiro van aktie Kerkbalans.

Wenst u dat uw bijdrage uitsluitend gebruikt kan worden voor behoud van de Goede Raadkerk, dan kunt u gebruik maken van de "Aktie Steunbeer" Onder "Documenten" treft u een aktieformulier aan.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op bankrekening 1255.71.623 t.n.v. de Stichting Behoud Goede Raadkerk Beverwijk. Giften zijn aftrekbaar van de belasting, de stichting is aangemeld, als Algemeen Nut beogende Instelling, bij de Belastingdienst.