Burgerinitiatief www.openkerk.org

Ga voor ondertekening van dit burgerinitiatief naar www.openkerk.org

Het Comité behoud Goede Raadkerk is teleurgesteld in de medewerkers van het bisdom en het parochiebestuur van St. Eloy die op 13 april 2010, in de vergadering ten huize van Deken Cassee, voor de zoveelste keer inzage beloofd hebben in de financiële feiten en cijfers van de parochie van St. Eloy te Beverwijk aan Stichting, Comité en bezetters. Het voorstel van de heer Baars van het Dekenaat om op 22 juni 2010 te vergaderen is door het parochiebestuur niet geaccepteerd en verschoven tot een nader te bepalen datum na de vakanties. Omdat er verder geen reactie van bisdom of parochiebestuur verwacht wordt rest het Comité niets anders dan over te gaan tot de volgende stap, het in gang zetten van een burgerinitiatief.

Sinds april 2006 strijdt het Comité Behoud Goede Raadkerk voor behoud van haar geloofsgemeenschap en het kerkcomplex. Voor het in gang zetten van dit burgerinitiatief is gekozen omdat zowel het bisdom Haarlem-Amsterdam als het parochiebestuur van St. Eloy te Beverwijk veelvuldig beloofd hebben informatie te verstrekken over de noodzaak van het sluiten van de Goede Raadkerk. Al meer dan 4 jaar wordt deze belofte niet nagekomen of worden er onjuiste cijfers verstrekt. Omdat in Nederland vele geloofsgemeenschappen te maken krijgen met een vergelijkbaar besluit is gekozen voor de weg van dit burgerinitiatief om zo bisdommen en parochiebesturen wettelijk te verplichten door een accountant goedgekeurde financiële informatie te verstrekken door het opstellen en publiceren van de jaarrekening zoals bij bedrijven en instellingen gebruikelijk.