Sluiting Goede Raadkerk per 1 oktober 2010

Met de brief die op 22 september jl. bij de parochianen bezorgd werd kondigde het parochiebestuur van St. Eloy de sluiting van de Goede Raadkerk per 1 oktober aan. Deze brief treft u aan onder "Documenten".

Het bericht kwam aan als een dolksteek in de rug. Natuurlijk, we wisten dat er dit najaar een besluit genomen zou worden door bisschop Punt, maar dat men besloten heeft om de parochianen één week te geven om definitief hun kerk vaarwel te moeten zeggen voelt als een onrechtmatige daad. Het afscheid werd georganiseerd door de pastores, en bestond uit een karige Vesperviering. Er was geen periode waarin gewerkt werd aan het afscheid, geen Hoogmis door onze geliefde emeritus Pastor Tol die nog op 5 september jl. een ridderorde van onze burgemeester in de Goede Raadkerk mocht ontvangen, kortom er werd niets door het parochiebestuur ondernomen om de parochianen te begeleiden bij de gevolgen van deze ingrijpende beslissing.

Nog steeds is er geen decreet uitgevaardigd waarbij de parochianen de mogelijkheid hebben bezwaar aan te tekenen bij de bisschop en beroep aan te tekenen bij de Curie en de Heilige Stoel te Rome. De afgelopen jaren was de hoop op een goede afloop bij parochianen blijven bestaan. Iedere keer werd een stukje weggenomen, geen doopjes, geen huwelijken, geen 1e Heilige Communie meer. En dan, begin dit jaar géén uitvaarten meer vanuit deze kerk, een belediging voor alle parochianen die deze kerk opgebouwd en financieel onderhouden hebben. Het aantal diensten werd teruggebracht tot één op de 1e zondag van de maand en 1 op de 3e zaterdag. Hoogtijdagen? Pasen Pinksteren en Kerst, neen, niet meer in onze kerk. Per 1 april 2010 werden de bijgebouwen gesloten, ze zouden spoedig verkocht worden. De parochianen kwamen hier tegen in opstand en hebben vanaf 1 april één van de bijgebouwen, het parochiecentrum, bezet.

Nog steeds is het herbestemmingsproces niet afgerond. De vraagprijs voor het hele complex is € 715.000,- Er is een aktie gestart onder de parochianen om € 100.000,- bij elkaar te brengen om een bod te kunnen uitbrengen op de kerkzaal. Deze aktie is succesvol. Eén van de parochianen heeft de Ton ter beschikking gesteld. Het bod is onmiddelijk uitgebracht. De aktie loopt nog door omdat er meer geld nodig is om de kerk weer in optimale staat te brengen. De restauratie van het kerkgebouw zal rond de € 300.000,- kosten. dit bedrag kan lager uitvallen als er subsidie van Monumentenzorg ontvangen wordt.