Kerstviering Goede Raad

24 december 2010 21:00 uur Vredevorstkerk. Zie de flyer onder "downloads" "documenten".

De Goede Raadkerk is per 1 oktober door de parochie van St. Eloy verlaten. Het lijkt erop dat sinds dat moment ook de geloofsgemeenschap door het parochiebestuur losgelaten is. Noch het parochiebestuur noch de pastores laten zich in de buurt van de Goede Raadkerk zien. De geloofsgemeenschap geeft aan als gemeenschap verder te willen gaan, net zoals de geloofsgemeenschap van de gesloopte Jozefkerk aan de Laan der Nederlanden en de geloofsgemeenschap van de gesloopte Regina Caeli aan het Hilbersplein.

Daarom is er door de geloofsgemeenschap van de Goede Raad een genereus bod gedaan op de Goede Raadkerk. Het Bisdom heeft dit bod "in beraad" gehouden. Op dit moment, 18 december 2010, staat het kerkcomplex nog steeds te koop.

Daarom ook wordt dagelijks om 10:00 uur de Rozenkrans gebeden in het noch steeds bezette parochiecentrum, ingang Galgenweg. (na afloop napraten onder het genot van een kopje koffie)

De vrijwilligers van de Goede Raadkerk willen verder op weg met de geloofsgemeenschap. Mede daarom is de Stichting Behoud Goede Raadkerk gevraagd een locatie te huren waar op kerstavond een Eucharistieviering gehouden kan worden. Na overleg met de Protestantse Gemeente Beverwijk is het gelukt om de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden voor die avond te huren. Om 21:00 uur gaat emeritus pastor G. Tol voor in de Eucharistieviering. De viering wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor onder leiding van de heer Hans Timmer.

De Stichting Behoud Goede Raadkerk en de vrijwilligers verwachten veel parochianen van de voormalige parochie van de Goede Raadkerk. Het wordt een inhoudsvolle viering van de geboorte 2010 jaar geleden van Jezus, Onze Lieve Heer.