Nieuwsbrief OLV van Goede Raad Jaargang 1 nr. 1

Onder Raad en Daad treft u de eerste uitgave van deze nieuwsbrief aan. Middels deze nieuwsbrief willen wij u informatie geven omtrent de gebeurtenissen in en rond de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk.

Als u de nieuwsbrief gemaild wilt hebben stuur dan een e-mail naar idolette001@hotmail.com