Nieuwsbrief OLV van Goede Raad Jaargang 1 nr. 4

Beste mensen,

Hier is er dan weer een! NIEUWSBRIEF nr. 4!

Deze keer niet zo héél veel onderwerpen, maar wél twee héél belangrijke!

Allereesrt natuurlijk onze uitnodiging voor zondag 14 augustus a.s.
Dan vieren wij Maria Hemelvaart.
We maken er weer 'n mooie viering van, wat zeker gaat lukken, want pastor Tol gaat daarin voor.
Aansluitend zullen we ons zingend in 'n Lichtprocessie begeven naar de Parochietuin, waar wij allen na afloop van de viering kunnen genieten van de koffietafel, waarbij de gastvrouwen zich van hun beste kant laten zien vwb de heerlijk eigen gebakken taarten en andere lekkernijen.

Als u nog niet op vakantie bent, en U heeft de gelegenheid,..... komt allen,
U bent van harte welkom !

En dan vermelden wij in de Nieuwsbrief in het kort over onze reis naar Rome.
Wilt u meer weten, nou, we kunnen u onder de koffie een uitgebreid verslag aanbieden, met foto's,
dat zeker de moeite waard is.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 14 augustus bij de viering aanwezig te zijn,
kunt u zich via de brief naar Rome, die wij in z'n geheel hebben geplaatst inlezen.

Maar....., wij hopen u toch allen weer graag persoonlijk te ontmoeten.

Groetend, Bets van Rookhuizen en Idolette Verkerk

U treft de brief aan onder Downloads, klik op "Raad en Daad".