Kerstviering op 24 december om 21:00 uur

De Kerstviering in de Goede Raadkerk, Arendsweg hoek Galgenweg, wordt dit jaar gehouden op 24 december om 21:00 uur. Let op! In De Beverwijker is een foutieve tijd opgenomen.

Het parochiebestuur van St. Eloy heeft enige dagen gelden per brief aan het College van B&W van de Gemeente Beverwijk haar bezorgdheid uitgesproken omtrent de veiligheid van de gelovigen die deelnemen aan de Kerstviering van 24 december 21:00 uur in de Goede Raadkerk. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht heeft in samenwerking met de Brandweer van Beverwijk vandaag onderzoek gedaan en ons verzekerd dat alles in orde is en de gelovigen veilig kunnen deelnemen aan de Kerstviering en andere vieringen in de Goede Raadkerk. De gebruiksvergunning is nog steeds van kracht ! De Goede Raad is veilig te gebruiken !.