Brief van 7 dec 2011 van Congregatie voor de Curie

Onder "Documenten" vindt u de brief van de Congregatie voor de Clerus uit Vatikaanstad.

De brief is gedateerd 7 december. Hij is verzonden aan de Apostolische Nuntiatuur in Den Haag en door de Nuntiatuur op 22 december (post stempel) doorgezonden aan “E.P. van Rookhuizen-Kuijs Arendsweg 61 te Beverwijk”. De post kon dit adres niet vinden (staat met grote koperen cijfers op de deur van het parochiecentrum) en heeft de brief op Arendsweg 63 in de bus gedaan. De familie Mol heeft de brief vandaag aan Bets en Simon van Rookhuizen gegeven.

Dan de inhoud van de brief in het kort:
Men refereert naar de ontvangen brieven waarin we de Clerus over het besluit van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam geïnformeerd hebben.

In de brief van 10 juli hebben we het Dikasterium (apart Amt vd RK-kerk door de Paus ingesteld) verzocht de sluiting van onze kerk te beëindigen,

Na bestudering van de voorliggende stukken delen zei ons mede dat ons verzoek niet gezien kan worden als een verzoek conform het Canoniek recht omdat er nog geen bisschoppelijk decreet uitgevaardigd is. Voor dit bezwaar is het wenselijk om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen met de bevoegd geestelijk leider, conform Canon 1733 § 1. (Can. 1733 - § 1 Het is zeer wenselijk dat, telkens wanneer iemand zich door een decreet benadeeld acht, een betwisting tussen hem en de auteur van het decreet vermeden wordt, en dat tussen hen door gezamenlijk overleg gezorgd wordt voor het zoeken van een billijke oplossing, waarbij mogelijk ook gezaghebbende personen betrokken worden om te bemiddelen en de zaak te bestuderen, zodat het geschil op een geschikte wijze vermeden of opgelost wordt.) Met het verzoek om de Congregatie in Vatikaanstad op de hoogte te houden groeten zij ons.

Comité en Stichting Behoud Goede Raad zijn blij met de terugverwijzing door de Clerus naar de auteur "Oberhirt" (Mgr. J.M. Punt) van het nog niet uitgevaardigde decreet. De ondertekenaars van de brief van 10 juli 2011 verzoeken Mgr. J.M. Punt om overleg op korte termijn.