Kerstwensen uit Rome

Tientallen parochianen van de Goede Raad hebben een kerstkaart naar Rome gestuurd. Op Drie Koningen ontvingen we kerstwensen van Kardinaal Mauro Piacenza, het hoofd van de Congregatie voor de Clerus te Rome. De wens treft u aan onder "Documenten". Onderstaand een vertaling (verbeteringen altijd welkom)

In de hoop dat het licht van Christus met Kerstmis met meer warmte en emotie mag schijnen in ons hart. De zoete woorden van Jezus gericht aan een ieder van ons in het mysterieuze en verblindende boek Apocalypse:
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
(Apocalypse 3:20)