Decreet en verzoek om herroeping

Onder "Documenten" treft u het decreet van Mgr. J.M. Punt en het verzoek om herroeping van de parochianen en sympathisanten van de Goede Raadkerk aan.