Mgr. JM Punt handhaaft het decreet

Per brief van 24 januari 2012 deelt Mgr. JM Punt ons mede dat hij het decreet handhaaft. Helaas is het bisdom niet zo sportief om alle bezwaarmaak(st)ers zelf een brief te schrijven.

In het beroepschrift aan de Congregatie voor de Clerus zullen wij zeker niet nalaten hen op de hoogte te stellen van de afwijzende houding van ons bisdom ten opzicht van onze geloofsgemeenschap. Het niet beantwoorden van onze vragen zien wij als een veronachtzaming van het aan gelovigen d.m.v. het canoniek recht toegekende recht om vragen te stellen.

De brief treft u aan onder DOWNLOADS "Documenten"