Reactie van Congregatie voor de Clerus Rome

Op 6 augustus ontvingen we via de Pauselijke Nuntius een eerste reactie van de Congregatie voor de Clerus te Rome. De Congregatie geeft aan meer tijd nodig te hebben om haar mening te vormen, daarnaast wacht men op antwoorden op de vragen die ze aan bisschop Mgr. J.M. Punt gesteld hebben. De Congregatie noemt 31 oktober 2012 als uiterlijke datum voor haar reactie. De brief treft u onder "Documenten" aan.