Apostolische Signatuur wijst beroep af.

Onder documenten treft u de afwijzing van ons beroepschrift bij de Apostlische Signatuur te Rome aan. Deze afwijzing is gebaseerd op een vooronderzoek. In de brief wordt aangegeven hoe wij binnen 10 dagen beroep kunnen aantekenen tegen dit besluit. Van deze mogelijkheid maken wij gebruik.