Eloy streeft naar overleg.

Onder "Documenten" treft u de brief van het parochiebstuur van St. Eloy aan waarmee ze de geloofsgemeenschap van de Goede Raad uitnodigden voor overleg. Het antwoord treft u in dezelfde rubriek aan.
Onder "Krantenartikelen" treft u het artikel van het Dagblad Kennemerland aan.