Bisschop verbiedt vieringen in Sancta Maria

Op 16 februari 2015 ontving de geloofsgemeenschap van de Goede Raad onderstaande mail van het bisdom.

Beste heer Bart,
De Bisschop heeft mij gevraagd u het volgende mee te delen.

De nieuwsbrief van de O.L. Vrouw van Goede Raad is de bisschop onder ogen gekomen, waarin een vieringenschema wordt aangeboden t/m zondag 29 maart a.s. De vieringen zouden gaan plaatsvinden in een voormalige kapel van het klooster Sancta Maria? Enkele emeriti priesters zouden voorgaan in een eucharistieviering, en andere vieringen zijn o.l.v. parochianen.

De Bisschop is hier zeer verbaasd over, omdat hij begrepen heeft dat de kerkruimte van de Regina Coeli door het parochiebestuur van St. Eloy aan u is aangeboden als aparte vieringplek. Als op een andere locatie gevierd wordt, is daar toestemming van de bisschop voor nodig, hetgeen in dit geval niet gegeven wordt. Het is goed mogelijk op uw nieuwe locatie bijeen te komen voor leerbijeenkomsten en sociale activiteiten. Uiteraard kan ook de rozenkrans worden gebeden, of andere vormen van gebed plaatsvinden. Het is echter niet toegestaan daar een eucharistieviering of een woord- en communieviering te houden. Bovendien is het voorgaan in laatstgenoemde vieringen gebonden aan een kerkelijke zending.

De bisschop verzoekt u dan ook met klem dit te veranderen. Aan de pastores Tol en Van der Linden zal door de bisschop in een aparte brief worden gemeld dat hij niet toestaat dat op de locatie Santa Maria de eucharistie gevierd wordt, en dus ook dat anderen daar niet voor mogen gaan in een woord- en communieviering. Voor zover de bisschop begrepen heeft, staat de Regina Coeli nog altijd tot uw beschikking om daar als gemeenschap te vieren.

Namens de bisschop en met vriendelijke groet,
Drs. E.H.A. Fennis
Kanselier