Eucharistievieringen in Sancta Maria

Vervolg op het bericht van 17 februari jl.:

De emeriti G. Tol en J. van der Linden hebben uitgebreid met mgr. Punt van gedachten gewisseld. Als resultaat van dit gesprek zijn Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen onder voorwaarden toegestaan.