Ledenvergadering 21 maart 2016 om 19:30 uur

Beste mensen.
Op maandagavond 21 maart om 19:30 onze 4e Ledenvergadering van de Vereniging Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.

Op deze ledenvergadering worden uiteraard het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015 en begroting 2016 van onze vereniging besproken. Het bestuur heeft nagedacht en gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wij vragen u deze avond met ons mee te denken over onze toekomst. Wij vinden dit erg belangrijk en verwachten een grote opkomst. Wilt u aangeven dat u komt op de lijst die in de koffiekamer hangt? Dan zorgen wij dat er voldoende plaats is.