Zondag 14 juni 2020, Sancta Maria na 3 maanden sluiting weer geopend voor vieringen.

Als gevolg van de Corona-maatregelen was het noodzakelijk om Sancta Maria op zaterdag 14 maart 2020 te sluiten voor alle activiteiten. Op 14 juni 2020 wordt Sancta Maria weer in gebruik genomen, uitsluitend voor vieringen op zondag en indien er een voorganger is op woensdag. Aanvangstijd zoals vanouds 10:00 uur. In de eerste week van juni 2020 wordt Nieuwsbrief jaargang 10 nr. 2 uitgebracht waarin u alle bijzonderheden aantreft.

Let op! Voor deelname aan de vieringen dient u zicht telefonisch aan te melden. Dit kan uitsluitend via het telefoonnumer van Cor Bart, 0251 - 243 000. Het maximum aantal deelnemers aan de vieringen is deze maand, en blijft de komende maanden, gesteld op 30. Bij ruimere belangstelling wordt een rooster opgesteld zodat iedereen regelmatig een viering kan bijwonen.

Wanneer andere activiteiten weer mogelijk zijn hangt af van het moment waarop de 1,5 meter maatschappij niet langer noodzakelijk is.