Nieuwsbrief OLV van Goede Raad Jaargang 1 nr. 4

Beste mensen,

Hier is er dan weer een! NIEUWSBRIEF nr. 4!

Deze keer niet zo héél veel onderwerpen, maar wél twee héél belangrijke!

Allereesrt natuurlijk onze uitnodiging voor zondag 14 augustus a.s.
Dan vieren wij Maria Hemelvaart.
We maken er weer 'n mooie viering van, wat zeker gaat lukken, want pastor Tol gaat daarin voor.
Aansluitend zullen we ons zingend in 'n Lichtprocessie begeven naar de Parochietuin, waar wij allen na afloop van de viering kunnen genieten van de koffietafel, waarbij de gastvrouwen zich van hun beste kant laten zien vwb de heerlijk eigen gebakken taarten en andere lekkernijen.

Als u nog niet op vakantie bent, en U heeft de gelegenheid,..... komt allen,
U bent van harte welkom !

En dan vermelden wij in de Nieuwsbrief in het kort over onze reis naar Rome.
Wilt u meer weten, nou, we kunnen u onder de koffie een uitgebreid verslag aanbieden, met foto's,
dat zeker de moeite waard is.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 14 augustus bij de viering aanwezig te zijn,
kunt u zich via de brief naar Rome, die wij in z'n geheel hebben geplaatst inlezen.

Maar....., wij hopen u toch allen weer graag persoonlijk te ontmoeten.

Groetend, Bets van Rookhuizen en Idolette Verkerk

U treft de brief aan onder Downloads, klik op "Raad en Daad".

donderdag 4 augustus 2011, 09:07 Cor Bart

Nieuwsbrief OLV van Goede Raad Jaargang 1 nr. 3

Onder Raad en Daad treft u de DERDE uitgave van deze nieuwsbrief aan. Middels deze nieuwsbrief willen wij u informatie geven omtrent de gebeurtenissen in en rond de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van GoedeRaad kerk.

Als u de nieuwsbrief gemaild wilt hebben stuur dan een e-mail naar idolette001@hotmail.com

zaterdag 11 juni 2011, 09:06 Cor Bart

Nieuwsbrief en Lourdes reis

Onder Raad en Daad treft u de TWEEDE uitgave van deze nieuwsbrief aan. Middels deze nieuwsbrief willen wij u informatie geven omtrent de gebeurtenissen in en rond de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van GoedeRaad kerk.

Als u de nieuwsbrief gemaild wilt hebben stuur dan een e-mail naar idolette001@hotmail.com

Cor Bart heeft ons inmiddels laten weten dat hij moet afzien van de organisatie van de Lourdes reis die voor september dit jaar gepland stond. Mocht u graag naar Lourdes willen gaan dan raden wij u aan contact op te nemen met de Pancratius parochie in Castricum. Deze parochie maakt van 5 t/m 10 september een bedevaart per vliegtuig naar Lourdes met Kapelaan Kaleab. De reis wordt georganiseerd door VNB-reizen in Den Bosch.
http://www.vnb-nationalebedevaarten.nl/index.aspx

dinsdag 12 april 2011, 22:17 Cor Bart

Nieuwsbrief OLV van Goede Raad Jaargang 1 nr. 1

Onder Raad en Daad treft u de eerste uitgave van deze nieuwsbrief aan. Middels deze nieuwsbrief willen wij u informatie geven omtrent de gebeurtenissen in en rond de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk.

Als u de nieuwsbrief gemaild wilt hebben stuur dan een e-mail naar idolette001@hotmail.com

donderdag 3 maart 2011, 19:37 Cor Bart

Kerstviering Goede Raad

24 december 2010 21:00 uur Vredevorstkerk. Zie de flyer onder "downloads" "documenten".

De Goede Raadkerk is per 1 oktober door de parochie van St. Eloy verlaten. Het lijkt erop dat sinds dat moment ook de geloofsgemeenschap door het parochiebestuur losgelaten is. Noch het parochiebestuur noch de pastores laten zich in de buurt van de Goede Raadkerk zien. De geloofsgemeenschap geeft aan als gemeenschap verder te willen gaan, net zoals de geloofsgemeenschap van de gesloopte Jozefkerk aan de Laan der Nederlanden en de geloofsgemeenschap van de gesloopte Regina Caeli aan het Hilbersplein.

Daarom is er door de geloofsgemeenschap van de Goede Raad een genereus bod gedaan op de Goede Raadkerk. Het Bisdom heeft dit bod "in beraad" gehouden. Op dit moment, 18 december 2010, staat het kerkcomplex nog steeds te koop.

Daarom ook wordt dagelijks om 10:00 uur de Rozenkrans gebeden in het noch steeds bezette parochiecentrum, ingang Galgenweg. (na afloop napraten onder het genot van een kopje koffie)

De vrijwilligers van de Goede Raadkerk willen verder op weg met de geloofsgemeenschap. Mede daarom is de Stichting Behoud Goede Raadkerk gevraagd een locatie te huren waar op kerstavond een Eucharistieviering gehouden kan worden. Na overleg met de Protestantse Gemeente Beverwijk is het gelukt om de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden voor die avond te huren. Om 21:00 uur gaat emeritus pastor G. Tol voor in de Eucharistieviering. De viering wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor onder leiding van de heer Hans Timmer.

De Stichting Behoud Goede Raadkerk en de vrijwilligers verwachten veel parochianen van de voormalige parochie van de Goede Raadkerk. Het wordt een inhoudsvolle viering van de geboorte 2010 jaar geleden van Jezus, Onze Lieve Heer.

zaterdag 18 december 2010, 22:10 Cor Bart

Sluiting Goede Raadkerk per 1 oktober 2010

Met de brief die op 22 september jl. bij de parochianen bezorgd werd kondigde het parochiebestuur van St. Eloy de sluiting van de Goede Raadkerk per 1 oktober aan. Deze brief treft u aan onder "Documenten".

Het bericht kwam aan als een dolksteek in de rug. Natuurlijk, we wisten dat er dit najaar een besluit genomen zou worden door bisschop Punt, maar dat men besloten heeft om de parochianen één week te geven om definitief hun kerk vaarwel te moeten zeggen voelt als een onrechtmatige daad. Het afscheid werd georganiseerd door de pastores, en bestond uit een karige Vesperviering. Er was geen periode waarin gewerkt werd aan het afscheid, geen Hoogmis door onze geliefde emeritus Pastor Tol die nog op 5 september jl. een ridderorde van onze burgemeester in de Goede Raadkerk mocht ontvangen, kortom er werd niets door het parochiebestuur ondernomen om de parochianen te begeleiden bij de gevolgen van deze ingrijpende beslissing.

Nog steeds is er geen decreet uitgevaardigd waarbij de parochianen de mogelijkheid hebben bezwaar aan te tekenen bij de bisschop en beroep aan te tekenen bij de Curie en de Heilige Stoel te Rome. De afgelopen jaren was de hoop op een goede afloop bij parochianen blijven bestaan. Iedere keer werd een stukje weggenomen, geen doopjes, geen huwelijken, geen 1e Heilige Communie meer. En dan, begin dit jaar géén uitvaarten meer vanuit deze kerk, een belediging voor alle parochianen die deze kerk opgebouwd en financieel onderhouden hebben. Het aantal diensten werd teruggebracht tot één op de 1e zondag van de maand en 1 op de 3e zaterdag. Hoogtijdagen? Pasen Pinksteren en Kerst, neen, niet meer in onze kerk. Per 1 april 2010 werden de bijgebouwen gesloten, ze zouden spoedig verkocht worden. De parochianen kwamen hier tegen in opstand en hebben vanaf 1 april één van de bijgebouwen, het parochiecentrum, bezet.

Nog steeds is het herbestemmingsproces niet afgerond. De vraagprijs voor het hele complex is € 715.000,- Er is een aktie gestart onder de parochianen om € 100.000,- bij elkaar te brengen om een bod te kunnen uitbrengen op de kerkzaal. Deze aktie is succesvol. Eén van de parochianen heeft de Ton ter beschikking gesteld. Het bod is onmiddelijk uitgebracht. De aktie loopt nog door omdat er meer geld nodig is om de kerk weer in optimale staat te brengen. De restauratie van het kerkgebouw zal rond de € 300.000,- kosten. dit bedrag kan lager uitvallen als er subsidie van Monumentenzorg ontvangen wordt.

woensdag 6 oktober 2010, 22:38 Cor Bart

Burgerinitiatief www.openkerk.org

Ga voor ondertekening van dit burgerinitiatief naar www.openkerk.org

Het Comité behoud Goede Raadkerk is teleurgesteld in de medewerkers van het bisdom en het parochiebestuur van St. Eloy die op 13 april 2010, in de vergadering ten huize van Deken Cassee, voor de zoveelste keer inzage beloofd hebben in de financiële feiten en cijfers van de parochie van St. Eloy te Beverwijk aan Stichting, Comité en bezetters. Het voorstel van de heer Baars van het Dekenaat om op 22 juni 2010 te vergaderen is door het parochiebestuur niet geaccepteerd en verschoven tot een nader te bepalen datum na de vakanties. Omdat er verder geen reactie van bisdom of parochiebestuur verwacht wordt rest het Comité niets anders dan over te gaan tot de volgende stap, het in gang zetten van een burgerinitiatief.

Sinds april 2006 strijdt het Comité Behoud Goede Raadkerk voor behoud van haar geloofsgemeenschap en het kerkcomplex. Voor het in gang zetten van dit burgerinitiatief is gekozen omdat zowel het bisdom Haarlem-Amsterdam als het parochiebestuur van St. Eloy te Beverwijk veelvuldig beloofd hebben informatie te verstrekken over de noodzaak van het sluiten van de Goede Raadkerk. Al meer dan 4 jaar wordt deze belofte niet nagekomen of worden er onjuiste cijfers verstrekt. Omdat in Nederland vele geloofsgemeenschappen te maken krijgen met een vergelijkbaar besluit is gekozen voor de weg van dit burgerinitiatief om zo bisdommen en parochiebesturen wettelijk te verplichten door een accountant goedgekeurde financiële informatie te verstrekken door het opstellen en publiceren van de jaarrekening zoals bij bedrijven en instellingen gebruikelijk.

donderdag 17 juni 2010, 13:29 Cor Bart