Reactie van Congregatie voor de Clerus Rome

Op 6 augustus ontvingen we via de Pauselijke Nuntius een eerste reactie van de Congregatie voor de Clerus te Rome. De Congregatie geeft aan meer tijd nodig te hebben om haar mening te vormen, daarnaast wacht men op antwoorden op de vragen die ze aan bisschop Mgr. J.M. Punt gesteld hebben. De Congregatie noemt 31 oktober 2012 als uiterlijke datum voor haar reactie. De brief treft u onder "Documenten" aan.

maandag 27 augustus 2012, 22:09 Cor Bart

Presentatie gedichtenbundel door Jeroen Bakker

De Goede Raad wil graag vooruit en daarom wordt op 1 april (geen grapje) aangevangen met bijzondere activiteiten. De Goede Raad Kerk viert dat zij weer midden in het leven treed. Zij doet dat door op 1 april een tentoonstelling te organiseren met beelden en voorstellingen van het rijke Roomsche leven. Deze zijn ter beschikking gesteld door Paul Frankhuizen. Daarnaast zal de Maria Kapel geopend zijn voor wie daar een kaarsje wil aan steken. Ook Duo Kleine zal deze dag een optreden verzorgen. Tevens zal dichter Jeroen Bakker zijn eerste bundel presenteren, in samenwerking met vele anderen gasten.
Het volledige programma treft u aan onder
"Downloads" "Documenten"

zaterdag 17 maart 2012, 12:17 Cor Bart

Beroepschrift aan Congregatie voor de Clerus Rome

Op 2 februari heeft de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad een beroepschrift verzonden aan de Mgr. Mauro Piacenza van de Congregatie voor de Clerus te Rome. Een brief met een lengte van 11 a4-tjes en een bijlage met 45 tabbladen met meer dan 200 a4-tjes. Daarnaast een verzoek tot opschorting aan hen verzonden. Zie onder Downloads "Documenten"

vrijdag 3 februari 2012, 00:37 Cor Bart

Mgr. JM Punt handhaaft het decreet

Per brief van 24 januari 2012 deelt Mgr. JM Punt ons mede dat hij het decreet handhaaft. Helaas is het bisdom niet zo sportief om alle bezwaarmaak(st)ers zelf een brief te schrijven.

In het beroepschrift aan de Congregatie voor de Clerus zullen wij zeker niet nalaten hen op de hoogte te stellen van de afwijzende houding van ons bisdom ten opzicht van onze geloofsgemeenschap. Het niet beantwoorden van onze vragen zien wij als een veronachtzaming van het aan gelovigen d.m.v. het canoniek recht toegekende recht om vragen te stellen.

De brief treft u aan onder DOWNLOADS "Documenten"

zaterdag 28 januari 2012, 22:01 Cor Bart

Decreet en verzoek om herroeping

Onder "Documenten" treft u het decreet van Mgr. J.M. Punt en het verzoek om herroeping van de parochianen en sympathisanten van de Goede Raadkerk aan.

vrijdag 13 januari 2012, 00:12 Cor Bart

Kerstwensen uit Rome

Tientallen parochianen van de Goede Raad hebben een kerstkaart naar Rome gestuurd. Op Drie Koningen ontvingen we kerstwensen van Kardinaal Mauro Piacenza, het hoofd van de Congregatie voor de Clerus te Rome. De wens treft u aan onder "Documenten". Onderstaand een vertaling (verbeteringen altijd welkom)

In de hoop dat het licht van Christus met Kerstmis met meer warmte en emotie mag schijnen in ons hart. De zoete woorden van Jezus gericht aan een ieder van ons in het mysterieuze en verblindende boek Apocalypse:
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
(Apocalypse 3:20)

vrijdag 6 januari 2012, 13:58 Cor Bart

Interviews RTVNH en Radio Beverwijk

Onder de knop "Audio" treft u de interviews aan die naar aanleiding van het decreet door RTV-NH en Radio Beverwijk opgenomen zijn met de bewaaksters van de Goede Raad en met de persvoorlichter van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

maandag 2 januari 2012, 23:32 Cor Bart

Brief van 7 dec 2011 van Congregatie voor de Curie

Onder "Documenten" vindt u de brief van de Congregatie voor de Clerus uit Vatikaanstad.

De brief is gedateerd 7 december. Hij is verzonden aan de Apostolische Nuntiatuur in Den Haag en door de Nuntiatuur op 22 december (post stempel) doorgezonden aan “E.P. van Rookhuizen-Kuijs Arendsweg 61 te Beverwijk”. De post kon dit adres niet vinden (staat met grote koperen cijfers op de deur van het parochiecentrum) en heeft de brief op Arendsweg 63 in de bus gedaan. De familie Mol heeft de brief vandaag aan Bets en Simon van Rookhuizen gegeven.

Dan de inhoud van de brief in het kort:
Men refereert naar de ontvangen brieven waarin we de Clerus over het besluit van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam geïnformeerd hebben.

In de brief van 10 juli hebben we het Dikasterium (apart Amt vd RK-kerk door de Paus ingesteld) verzocht de sluiting van onze kerk te beëindigen,

Na bestudering van de voorliggende stukken delen zei ons mede dat ons verzoek niet gezien kan worden als een verzoek conform het Canoniek recht omdat er nog geen bisschoppelijk decreet uitgevaardigd is. Voor dit bezwaar is het wenselijk om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen met de bevoegd geestelijk leider, conform Canon 1733 § 1. (Can. 1733 - § 1 Het is zeer wenselijk dat, telkens wanneer iemand zich door een decreet benadeeld acht, een betwisting tussen hem en de auteur van het decreet vermeden wordt, en dat tussen hen door gezamenlijk overleg gezorgd wordt voor het zoeken van een billijke oplossing, waarbij mogelijk ook gezaghebbende personen betrokken worden om te bemiddelen en de zaak te bestuderen, zodat het geschil op een geschikte wijze vermeden of opgelost wordt.) Met het verzoek om de Congregatie in Vatikaanstad op de hoogte te houden groeten zij ons.

Comité en Stichting Behoud Goede Raad zijn blij met de terugverwijzing door de Clerus naar de auteur "Oberhirt" (Mgr. J.M. Punt) van het nog niet uitgevaardigde decreet. De ondertekenaars van de brief van 10 juli 2011 verzoeken Mgr. J.M. Punt om overleg op korte termijn.

dinsdag 27 december 2011, 13:54 Cor Bart

Kerstviering op 24 december om 21:00 uur

De Kerstviering in de Goede Raadkerk, Arendsweg hoek Galgenweg, wordt dit jaar gehouden op 24 december om 21:00 uur. Let op! In De Beverwijker is een foutieve tijd opgenomen.

Het parochiebestuur van St. Eloy heeft enige dagen gelden per brief aan het College van B&W van de Gemeente Beverwijk haar bezorgdheid uitgesproken omtrent de veiligheid van de gelovigen die deelnemen aan de Kerstviering van 24 december 21:00 uur in de Goede Raadkerk. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht heeft in samenwerking met de Brandweer van Beverwijk vandaag onderzoek gedaan en ons verzekerd dat alles in orde is en de gelovigen veilig kunnen deelnemen aan de Kerstviering en andere vieringen in de Goede Raadkerk. De gebruiksvergunning is nog steeds van kracht ! De Goede Raad is veilig te gebruiken !.

donderdag 22 december 2011, 13:50 Cor Bart